SỢI COTTON 100% CHẢI THÔ, CHẢI KỸ
Sợi TCd 65/35; TCm 65/35
Phạm vi chi số từ Ne 20/1 đến 45/1.
Các loại sợi dùng cho dệt kim, dệt thoi.
SẢN LƯỢNG: 570 tấn/ tháng sợi Cotton 100%
220 tấn/ tháng sợi TC (65/35)